Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’unun (KUSIF) yeni oluşumu Sosyal Etki Laboratuvarı açıldı. Laboratuvar; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki Koç Üniversitesi öğrencilerinin sosyal girişimcilik, sivil toplum ve sosyal etki alanlarına olan ilgilerini artırmak ve kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

Proje çerçevesinde, sosyal girişimcilik fikirleri olan ve laboratuvarda çalışmaya başlayan öğrencilere mentorluk, profesyonel destek ve fon desteğinin yanı sıra araştırma araçlarına erişim ve çalışma alanı sağlanıyor. Sosyal Etki Laboratuvarı’nda atölyeler, söyleşiler ve film gösterimleri de gerçekleştirilecek.

2019 Bahar döneminde altı öğrenci grubu, sosyal girişim fikirleriyle laboratuvara dahil olmaya hak kazandı. Mentorluk süreciyle çalışmalarına başlayan gruplar, önümüzdeki günlerde KUSIF ve KWORKS’ün deneyimli kadrosunun yardımlarıyla iş modeli geliştirme çalışmalarına devam edecekler.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gıda sağlığı, kadın sağlığı, hızlı moda ve özel sektör – sosyal girişim işbirliği alanlarında fikirlerini sosyal birer girişime dönüştürmeyi amaçlayan gruplar için 2019 Güz dönemine kadar mentorluk desteği devam edecek. Bu süreçte gelir modellerini geliştirecek sosyal girişimlerin sosyal, çevresel ve ekonomik problemlere çözüm sağlayacak kurumlar haline gelmesi, Sosyal Etki Laboratuvarı’nın nihai hedefleri arasında yer alıyor.