Vehbi Koç Vakfı’nın 50. yılı kapsamında 15 – 16 Nisan’da düzenlenen ‘Köklü Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları’ başlıklı sempozyum, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun yaptığı sempozyumun ilk gününde, hayırseverlik kavramının anlamı ve günümüzde hayırseverlikle ilgili farklı yaklaşımları ve çağdaş uygulamaları irdelendi. İkinci gün ise arşiv belgeleri ışığında “Osmanlı Dönemi’nde Ankara’daki Vakıflar” konusu hakkında bilgi paylaşıldı.  Yine sempozyum kapsamında, “Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı” kitabının tanıtımı yapıldı. Kitap, orijinal arşiv kaynakları ışığında, Ankara’da faaliyet gösteren, merhum Vehbi Koç’un babası ve dedesinin de mütevellileri arasında yer aldığı, dönemin önemli bir kurumu olan İbadullah Vakfı’nın yapılarına ve faaliyetlerine odaklanıyor.