Kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek ve tüm paydaşlar için kaynak oluşturmak amacıyla kurulan Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun ‘Türkiye’de Kurumsal Yönetim Deneyimi ve Sürdürülebilir Kalkınma’ konulu konferansı 18 Mayıs’ta Siemens Türkiye sponsorluğunda Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’ndeki konferansta, Türkiye’de özellikle aile şirketlerinin ve KOBİ’lerin, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Liderler, Etik & Uyum Politikaları, Sürdürülebilir Kalkınma” gibi konulara bakışları ele alınırken, iyi yönetilen şirket liderlerinin konulara gündemlerinde ne denli yer verdiği örneklerle paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Umran İnan ve Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından konferans, “En İyi Yönetilen Aile Şirketleri ve KOBİ’lerde Kadının Rolü & Kurumsal Yönetimde Uyum İlkeleri” konulu panel ile başladı.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Koç-Kam Direktörü ve UNESCO Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’in oturum başkanlığını yaptığı panele KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra İçin Bezircioğlu, Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Ortağı Ali Çiçekli, Solmaz Lojistik Kontrat Lojistiği Bölüm Başkanı Billur Barlın konuşmacı olarak katıldı. Panelde, aile şirketlerinde etik konusunun ele alınışı ve kurumsallaşma süreci, Türkiye’de aile şirketlerinin değerini ve sürdürülebilirliğini artırabilmek için etkili yönetim mekanizmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi konularına değinildi.

Panel sonrası gerçekleştirilen sunumlardan ilkinde Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Eda Aksoy, “KOBİ’lerde Stratejik İnsan Yönetimi: İşveren Yaklaşımları, İK Uygulamaları ve Kurumsal İklim” konusunu anlatırken, ikincisinde TEİD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi, GoodYear Lastikleri T.A.Ş. Hukuk ve Uyum Müdürü Seçkin Savaşer “Uyum ve Etik” konusunu ele aldı.

Son oturumda ise Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eşitsizliklerin Azaltılması” konusunda bilgi paylaşımında bulundu ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları için etiğin şart olduğu ve tüm paydaşlarıyla iş birliklerine yönelmeleri gerektiğini vurguladı.