Koç Üniversitesi’nin, sosyal bilimler, tıp ve mühendislik alanlarındaki araştırmaları destekleyerek, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılacak yüksek katma değerli biyomedikal cihazları Türkiye’de üretmek amacıyla kurduğu Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal’ın katıldığı törenle açıldı.

Rumelifeneri Kampüsü’nde düzenlenen törene, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KUTTAM Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Direktörü Prof. Dr. Metin Sitti, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Gelişmiş cihazlarla donatılan çalışma alanları

Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesi ve Rumelifeneri Kampüsü olmak üzere iki ayrı kampüste konumlanan KUTTAM, yüksek çözünürlüklü elektron mikroskopu, implant prototipi üreten 3D yazıcı gibi son teknoloji ürünü gelişmiş cihazlarla donatılmış farklı alanlara yönelik sekiz laboratuvar ve bir klinik araştırma ünitesinden oluşuyor. 8 doktora sonrası araştırmacı, 40 öğretim üyesi, 49 doktora ve 21 yüksek lisans öğrencisi ve 12 personelin temel bilim keşiflerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği çalışmalarda klinikte hastanın yatağına ulaşabilecek biyomedikal cihazlar ve yenilikçi ürünler geliştirilmesi hedefleniyor.

Yurtdışından büyük mali kaynaklarla ithal edilen çeşitli cihaz ve buluşların Türkiye’de üretilmesi için bir platform oluşturan KUTTAM’da insan yaşamının refahına olduğu kadar ülke ekonomisine de katkı sağlayacak 52’si ulusal, 21’i uluslararası olmak üzere 73 proje yürütüyor.

Laboratuvarlarda hangi çalışmalar yapılıyor?

Görme engellilere umut olacak yapay retinanın yanı sıra parkinson hastalarının yaşam kalitesini iyileştirecek giyilebilir teknoloji ile herkesin kendi kan tahlilini yapabileceği cihaz bu projelerden sadece bir kaçını oluşturuyor. Laboratuvarlarda çalışması devam eden bir diğer konu da kanser tedavisinde kullanılan ilaçların doğrudan kanserli bölgeye ulaşmasını sağlayan sistemin geliştirilmesi. Bu projeyle, kanserde sağaltım sürecinin güçlendirilmesinin yanı sıra kemoterapinin etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

KUTTAM bünyesindeki hücresel ve moleküler tıp alanındaki translasyonel ve temel bilim araştırmaları için gerekli her türlü altyapı ve en son teknolojiye sahip olan Moleküler Tıp Laboratuvarları’nda farklı disiplinlerden laboratuvarlarla iş birliği yapılarak geleceğe yön verecek yenilikçi araştırmalar gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalar; kök hücre biyolojisinden kanser biyolojisine, farmakoloji ve biyokimya alanlarından nörobiyolojiye, immünolojiden fizyoloji, histoloji ve embriyolojiye; geniş bir yelpazeye yayılıyor. Kök Hücre Araştırma Laboratuvarı’nda, kişiye özgü kök hücrelerinin ve tek gen mutasyonu barındıran genetik hastalıkların modellemesi yapılıyor. Kanser Araştırma Laboratuvarları’nda da kanser hücrelerinin ilaç yanıtları ve ilaç direncinin genetik ve epigenetik mekanizmaları araştırılıyor. Yenilikçi tanı kitleri geliştiriliyor. Nörobiyoloji ve Fizyoloji Laboratuvarları’nda ise, kan-beyin bariyerinin biyolojisi, iskemi, beyin kanaması gibi alanlarda, Deney Hayvanları Laboratuvarı ve Hücresel ve Moleküler Görüntüleme Laboratuvarı ile iş birliği içinde araştırmalar yürütülüyor.

Üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleştirilen önemli projelere imza atan KUTTAM, Max Planck Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen pek çok kurumuyla biyomedikal cihaz ve sağlık teknolojileri üzerine verimli işbirlikleri için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar aracılığıyla Avrupa’daki en önemli translasyonel araştırma merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Merkezin açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve KUTTAM Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, KUTTAM’ın önemini vurgulayan birer konuşma geçekleştirdiler. Törende, uluslararası çapta bilimsel araştırmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası Ödülü’nü alan Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Direktörü ve Koç Üniversitesi Mühendislik ve Tıp Fakülteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Sitti de “Tıbbi Robotikte İnovasyon” konulu bir sunum yaptı.

Naci Ağbal: “Dünya Koç Üniversitesi’ni, Türkiye’yi bu projeler üzerinden görecek”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal yaptığı konuşmada dünyadaki değişim ve dönüşüme dikkat çekti. “20. Yüzyılın başında sanayi devrimini konuşan dünya, 21. Yüzyılın başında yıkıcı, radikal, teknolojik dönüşümün dünyayı nereye sürükleyeceğini konuşuyor.” diye sözlerini sürdüren Ağbal, “Enformasyon teknolojilerinde ve biyo-teknolojilerinde çığır açan gelişmeleri duyuyoruz ve bu ülkeler arasında rekabeti etkiliyor. Özellikle araştırma üniversitelerinin sayısının artması, devlet kaynaklarından bu üniversitelere daha çok yatırım yapılması konusunda önceliklerimiz olacak. Bilim insanlarıyla girişimcileri, sanayicileri bir araya getirmek üniversite-sanayi işbirliği açısından çok önemli. Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak; araştırma altyapısının üniversitelerin ve sanayinin ortak kullanımına açılması, bu ekosistemin sürdürülebilmesi için Sanayi Bakanlığı ve YÖK ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında üniversitelerde ve özel sektörde var olan araştırma altyapısının bir haritası çıkartılarak, sağladıkları yetkinlikleri herkesle paylaşmak amacındayız.’’

Artık tek bir bilim içinde bilgi üretmenin yetersiz kaldığını, disiplinler arası bilgi üretmek gerektiğini kaydeden Naci Ağbal, bilim ve eğitimin yapısı bir değişim içinde olduğunu belirterek KUTTAM’ın ortaya koyduğu vizyonun, sağlık teknolojilerin gelişimi bakımından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Ağbal, “KUTTAM’ın yürüttüğü çalışmalar ihtiyaçlarımızı karşılamada büyük destek olacak. Burada geliştirilen ve çığır açan teknolojilerle bu alanda ihracatçı noktaya geleceğimize yürekten inanıyorum. Tüm dünya Koç Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi bu projeler üzerinden görecek ve destekleyecek.” diye sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. İnan: “Tıp, fen, mühendislik araştırmaları KUTTAM’da buluşuyor”

Prof. Dr. Umran İnan, konuşmasında KUTTAM’ın, Koç Üniversitesi’nin 25 yıllık tarihinde aldığı en büyük dış kaynaklı fonla kurulduğunu belirterek, bu fonda en büyük paya sahip olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşekkür etti. KUTTAM ile Türkiye’de ilk kez, tıp, fen ve mühendislik bilimleri alanlarındaki araştırma gruplarının aynı çatı altında toplanma fırsatı yakaladığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Tıp Fakültemiz ülkemiz için yepyeni bir mükemmellik seviyesinde doktorlar yetiştirmenin yanı sıra, Üniversitemizin ‘araştırma üniversitesi’ misyonunun da bir gerekliliği olarak kuruldu. Bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak daha şimdiden ülkemizdeki çok ciddi bir ihtiyaca cevap verebilen, önemli kurumlardan biri haline geldi. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde insanlığı ve toplumları en çok etkileyecek bilimsel gelişmelerin tıp ile diğer alanların örtüşmelerinde olacağını görüyoruz. Bu öngörü ile kurulan KUTTAM’ın, yaratıcı toplumsal ve ekonomik katma değerin yanı sıra rekabetçi ve gelişmiş teknolojiler üretme kabiliyetiyle de ülkemizde sağlık sektörünün yeni bir seviyeye taşınmasında lokomotif rol oynayacağına ve çok daha güzel gelişmelere tanık olacağımıza inanıyorum.”

Prof. Dr. Solaroğlu: “Yerli imkânla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilecek”

KUTTAM Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu ise, KUTTAM’ın amacını temel bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkânlarla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilmesine olanak sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları teşvik etmek şeklinde tanımladı. Prof. Dr. İhsan Solaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde refah düzeyini artmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine olan talep de artacak. Maalesef ülkemiz pazarında yer alan tıbbi cihazların tutar olarak %85’e yakın kısmı ithal ediliyor. 2010 yılsonu itibari ile ülkemizde 1,9 milyar ABD doları tutarında büyüklüğe ulaşan tıbbi cihaz pazarı, dünyadaki en büyük 20 pazardan biri konumundadır. Bu nedenle, ülkemizin yüksek katma değerli ürün üretebilen, yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçmesi, sadece sağlık harcamalarından kaynaklanan cari açığı azaltmayı sağlamayacak, beraberinde ülkemizi küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen bir konuma taşıyacaktır. KUTTAM’ın temel amacı, ülkemizin sağlık endüstrisinin arzulanan bu hedeflere ulaşmasına katkıda bulunmaktır.”