Başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirerek bilime hizmet etmek amacıyla başlatılan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın üçüncüsüne bu yıl mikro ve nano biyomedikal robotik teknolojilerine öncülük eden Prof. Dr. Metin Sitti layık görüldü.

Mühendislik alanında uluslararası çapta başarılara imza atan Prof. Sitti’ye ödülünü, 21 Kasım 2018 gecesi gerçekleştirilen görkemli törenle Koç Holding ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi Koç takdim etti. Almanya’daki Max Planck Topluluğu’nun tek Türk üyesi olan Prof. Sitti, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Seçkin Profesör ve Stuttgart Üniversitesi’nde Onursal Profesör olarak görev yapıyor.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Ailesi mensuplarının, bilim ve akademi çevrelerinden değerli isimlerin, iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu törende yaptığı konuşmada: “Bilginin saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna eriştiği bir çağda yaşıyoruz. Bazı amansız hastalıkların tedavisi için sürdürülen araştırma sonuçlarının ya da binlerce yıl önce hüküm sürmüş bir uygarlıkla ilgili bir bulgunun birkaç saniye içinde binlerce kilometre ötedeki insanlara ulaşmasının ne muazzam bir ilerleme olduğu hepimizin mâlumudur. Bu nedenledir ki, dünyanın herhangi bir yerindeki bilimsel çalışmalarla elde edilen bilgi ve teknolojik gelişmenin herkese ışık tuttuğundan bahsedebiliriz. Bizlere düşen, insanlık için bu denli önemli bilgiyi üreten, bunun için yılmadan çalışan tüm bilim insanlarına hak ettikleri desteği vermek ve aynı zamanda onların kıymetini bilip takdir etmektir. Bu vesileyle, sizlerin huzurunda, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığı boyunca bilime olan inancı ve ileri görüşlülüğü nedeniyle Sayın Rahmi Koç’a ve onun bu güçlü gayretine azimkâr çalışmalarıyla destek veren akademik ve idari kadromuza bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.

Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan, Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı mikro ve nano biyomedikal robotik teknolojilerine öncü ve üstün katkılarına istinaden Prof. Dr. Metin Sitti’ye takdim etmekten gurur duyduğunu ifade etti. İnan: “Tıp ile mühendisliğin örtüşmelerinde gerçekleşen her buluşun topluma katkısını hukuksal, sosyal, toplumsal etkilerini, sonuçlarını analiz edebilecek ortamlar belirleyecek. Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik işbirlikleriyle yeniden hayat buluyor. Biz de Koç Üniversitesi olarak, disiplinlerarası çalışmayı, işbirliğini, çeşitliliği, hiyerarşiden ve katı normlardan uzaklaşmayı önceliklendiren yaklaşımımız ile bundan sonraki 25 yılda da bilimin yolunda ilerleyerek ülkemize ve insanlığa dönüştürücü etkisi olan katkılar yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ödül sahibi Prof. Dr. Metin Sitti ise şunları söyledi: “Japonya’dan ABD’ye hatta Avrupa’ya kadar dünyada bilimin, eğitimin farklı pratik edildiği birçok coğrafyada bulundum. Bu nedenle, tüm bu yerlerde verilen eğitimin, araştırmacılara ve öğrencilere tanınan olanakların neler olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi Türkiye’de Koç Üniversitesi’nde de yarı zamanlı olarak çalışmalarımı yürütmeye başladım. Böylece başka coğrafyalardaki edinimlerim sayesinde bir köprü görevi yapabileceğime inanıyorum. Sonuçta kişisel başarının ötesinde, bir misyon olarak her zaman, ülkemizde bilimin daha iyi koşullarda yapılmasını, başarılı çalışmaların desteklenmesini ve öğrencilerin burada da aynı hevesle araştırma yapmasına olanak tanımasını benimsiyorum.”