Büyüme potansiyeline sahip şirketlere kurumsallaşma ve strateji geliştirme yolunda destek sağlayan BISTEP Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı’na son başvuru tarihi 8 Ocak.

Kurumsal Dönüşüm Programı, büyüme potansiyeline sahip şirketlere kurumsallaşma, şirket ömrünün uzatılması, sürdürülebilir büyüme, ulusal ve uluslararası tanınırlık gibi günümüzde şirketlerin önceliği olan alanlarda fark yaratmalarına katkıda bulunuyor.

BISTEP, sermaye piyasalarının ve şirketlerin kurumsal yapılarının birbirlerini tamamlayan bir bütün olmasından yola çıkılarak Borsa İstanbul’un iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi’nin akademik deneyiminin harmanlanmasıyla geliştirildi. Sınırlı sayıda şirketin kabul edileceği ve katılabileceği program, bir yıl boyunca büyüme potansiyeline sahip şirketlere kurumsallaşma ve strateji geliştirme yolunda destek veriyor ve şirketlerin sermaye piyasaları ile tanışıklıklarının artırılmasını ve bu alanda bilgilendirilmesini sağlıyor. Her şirketin ihtiyaçlarının farklı olmasından yola çıkarak sektördeki en iyi uygulamalardan doğan bilgi ve tecrübeyi, iletişim ağı imkanlarıyla birleştirerek üst düzey yönetici seviyesinde sunuyor. Katılımcı şirketlerin gelişim alanlarını belirleyip, bu alanlara yönelik olarak uzmanlardan rehberlik hizmeti alma ve sermaye piyasalarının ana aktörlerine doğrudan erişebilme imkanı sağlıyor.

BISTEP ailesi sadece Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nden oluşmuyor. Sermaye piyasaları işleyişinde Borsa İstanbul’un doğal ve sürekli iş ortakları olan aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve hukuk şirketleri de program ortakları arasında yer alıp bilgi ve tecrübelerini katılımcı şirketlerle paylaşıyor.

Programa Kimler Başvurabilir?

Kuruluşundan itibaren en az üç takvim yılı geçmiş ve son hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan şirketler bu programa başvurabilir. Programa kabul edilen şirketlerin üst düzey yöneticilerinden programa aktif katılım konusunda taahhüt alınır. Üst düzey yöneticiler programa dönüşümlü olarak katılabildiği gibi, seminerin içeriğine göre ilgili direktörler veya müdürler de kendilerine eşlik edebilir.

Program süresi: 3 ay

Program başlangıç tarihi: 25 Ocak 2019

Son başvuru tarihi: 8 Ocak 2019