Koç Üniversitesi, bünyesinde gerçekleştirilen araştırma projeleriyle Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) sağladığı en yüksek fonları almaya hak kazanıyor, Türkiye’de programdaki en başarılı kurum olarak dikkat çekiyor.

Koç Üniversitesi’nde dış kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin hazırlanmasında görev alan Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü, akademisyenlerle birlikte çalışarak projelerin yürütülmesine destek veriyor. Koç Üniversitesi’nde Ocak 2004’ten başlayarak Aralık 2017’ye kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin sayısı 761’e ulaştı. Bu projelerin toplam değeri ise 320 milyon TL’nin üzerinde.

Türkiye’de ERC programındaki en başarılı kurum

Koç Üniversitesi’nin dış kaynaklı Ar-Ge projeleri arasında en büyük başarılarından biri, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) destekleri alanında gerçekleşti. Koç Üniversitesi, 2017 sonu itibarıyla ERC programına Türkiye’den dahil olan en başarılı kurum olarak öne çıkıyor. Türkiye’de koordinatörlüğü yapılan 15 ERC projesinin sekizi Koç Üniversitesi’nde yürütülüyor. Bunun yanı sıra ERC projesi yürüten Prof. Dr. Hakan Ürey, Ufuk 2020 altında projesinin teknolojik çıktılarının ticarileştirilmesi için iki kez ERC’nin “Proof of Concept” fonunu aldı. Kerem Pekkan’ın yürüttüğü ERC projesi de aynı şekilde ek bir “Proof of Concept” fonuyla Ufuk 2020 altında desteklendi. Bu ek fon, Türkiye’de sadece Hakan Ürey ve Kerem Pekkan’a verildi.

Koç Üniversitesi ayrıca, Ufuk 2020’de TÜBİTAK’tan sonra Türkiye’nin en başarılı kuruluşu olarak dikkat çekiyor. Üniversitede 2017 sonu itibarıyla 10 milyon Avro değerinde Ufuk 2020 projesi yürütülüyor. 2017’de 65 yeni proje dış fonlarla desteklendi. Bu projelerin değeri yaklaşık 46 milyon TL. 2017 sonu itibarıyla yürütülmekte olan projelerin sayısı 168, toplam bütçe değeri ise 198 milyon TL.

Büyük fonlarla desteklenen araştırma merkezleri

Üniversite bünyesinde 132 laboratuvar, 20 araştırma merkezi, 1 destek merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu faaliyet gösteriyor. Araştırma merkezleri arasında büyük fonlarla desteklenen ve güçlü araştırma altyapısıyla öne çıkan merkezler şöyle sıralanabilir: Koç Üniversitesi-TÜPRAŞ Enerji Merkezi; T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın desteklediği Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi ve Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi; Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler Merkezi ve Koç Üniversitesi-Stavros-Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi.