24-26 Haziran tarihlerinde Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) tarafından düzenlenen “Bizans Anadolu’su: Mekân ve Topluluklar” başlıklı 5. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, birçok katılımcı ve konuşmacıyı ağırladı.
Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen sempozyum kapsamında, Anadolu’daki yerleşmelere ve topluluklara odaklanılarak fikirler paylaşmak, yeni saha çalışmaları, tarih ve sanat tarihi araştırmalarıyla gelişen materyal zenginliğini sunmak üzere çeşitli disiplinlerden gelen yeni seslere yer verildi. Bizans Anadolu’su konusuyla aktif olarak ilgilenen yerli ve yabancı bilim insanlarının katkıları bir araya getirilerek gelecek araştırmalar için yeni bir referans yaratıldı. “Bizans Anadolu’su: Mekân ve Topluluklar” konusunun tartışıldığı üç ayrı temayı kapsayan sempozyumda, “Yerleşme ve Çevre”, “Mekân Kavramları” ve “Etkileşim, Ağlar ve Hareketlilik” başlıkları ele alındı.