Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü’nün verilerine göre, Ocak 2004’ten Eylül 2018’e kadar geçen sürede üniversitede dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin sayısı 824’e, projelere ayrılan fon ise 361 milyon TL’ye ulaştı.

Eylül 2018 itibarıyla Koç Üniversitesi’nin dış kaynaklı Ar-Ge projeleri konusundaki en büyük başarılarından biri, Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) sağladığı desteklerdir. Koç Üniversitesi, Türkiye’de ERC programındaki en başarılı kurum olarak öne çıkıyor, ülkemizde koordinatörlüğü gerçekleştirilen 16 ERC projesinin sekizini üstleniyor.

Ufuk 2020’den Koç Üniversitesi akademisyenlerine ek fonlar

Koç Üniversitesi’nde ERC projesi yürüten Prof. Dr. Hakan Ürey, Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı kapsamındaki projesinin teknolojik çıktılarının ticarileştirilmesi için iki kez ERC’nin “Proof of Concept” fonunu aldı. Doç. Dr. Kerem Pekkan’ın yürüttüğü ERC projesi de aynı şekilde ek bir “Proof of Concept” fonuyla Ufuk 2020 altında destekleniyor. Türkiye’deki ERC projeleri arasında sadece bu iki Koç Üniversitesi araştırmacısı bu ek fona layık görüldü.

Koç Üniversitesi, ERC başarılarının bir kazanımı olarak Avrupa Komisyonu’nun yedi yıllık araştırma ve inovasyon desteği programı olan Ufuk 2020’de TÜBİTAK’tan sonra Türkiye’nin en başarılı kuruluşudur ve Türkiye üniversiteleri arasında bu programın ilk sırada yer alan araştırma üniversitesidir. Koç Üniversitesi’nde 2018 sonu itibarıyla 12 milyon Euro değerinde Ufuk 2020 projesi yürütülüyor.

Üniversite bünyesinde 197 laboratuvar, 21 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu faaliyet gösteriyor. Araştırma merkezleri arasında büyük fonlarla desteklenen ve güçlü araştırma altyapısıyla öne çıkan merkezler olarak Koç Üniversitesi-TÜPRAŞ Enerji Merkezi, kamu destekli merkezler olarak Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi ve Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi, Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler Merkezi ve Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi sıralanabilir.