Anadolu Bursiyerleri Programı nedir?

Anadolu Bursiyerleri Programı Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan, başarılı oldukları halde ekonomik nedenlerle ülkemizin en donanımlı eğitim kurumlarında yükseköğrenim fırsatı bulamayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği tanımak amacı ile kurgulanmış bir burs programıdır. Program, ülkemizin dört bir yanında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin Koç Üniversitesi’nde tam burslu olarak eğitim görebilmeleri için bağışçı kişi ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı kimler destekliyor?

Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma misyonuna ortak olan hayırsever kurum ve şahısların desteği ile hayata geçirilmiştir.  Mevcut bağışçıların devam eden katkıları ve yeni bağışçıların desteği ile her geçen yıl daha da gelişen Program, üniversite ve sanayi arasındaki diyaloğun artmasına katkıda bulunmakta, çeşitli alanlarda yeni işbirliklerinin oluşmasına da imkan sağlamaktadır.    Koç Üniversitesi çalışanları, mezunları ve diğer şahsi destekçiler de programın toplumsal misyonuna dahil olmakta, bireysel bağışlarıyla programın bağış havuzuna katkıda bulunmaktadırlar. 2018 yılı itibariyle 220’den fazla kurum ve 1000’e yakın şahsi destekçi programın bağışçıları arasında yer almaktadır.  

Anadolu Bursiyerleri Programı’na kimler başvurabilir?

Anadolu Bursiyerleri Programı’na adaylık şartlarını yerine getirebilen tüm lise son sınıf öğrencileri başvurabilirler. Adaylık şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Eğitim ücretini ödemekte kısıtlı imkanlara sahip olmak
 • Orta öğretim diploma notunun en az 4.0/5.0 olması
 • İlgili LYS puan türünde ilk 20000 içinde yer alanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • Tıp Fakültesi adayları için ilgili LYS puan türünde ilk 3000 içinde yer almak;
 • İnsanlık birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkı sağlama amacı bulunan sorumluluk bilincine sahip bir birey olmak.

Anadolu Bursiyerleri Programı ile bursiyerlere sağlanan olanaklar nelerdir?

Anadolu Bursiyerleri Programı dahilinde bursiyer öğrenciler; öğretim ücretinin tamamından muaf olarak, yurtlarda 3-4 kişilik odalarda ücretsiz konaklamaya, öğretim süresince ders kitabı giderlerinin karşılanmasına ve her eğitim yılında 10 ay süreyle aylık cep harçlığı edinmeye hak kazanırlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında verilen burslar karşılıksız olup normal eğitim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır. Çift Anadal yapan öğrenciler için Hazırlık Programı artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise Hazırlık Programı süresi artı altı yıl burstan faydalanırlar. YÖK yönetmeliği gereği Yabancı Dil Hazırlık Programı’nın süresi iki yıl ile kısıtlıdır. Hazırlık ve lisans eğitimi süresince derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Ancak YÖK tarafından belirlenen kurallar gereği, uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre zarfında öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak üniversitemize yerleşen öğrencilerden kampüsümüzün tüm imkânlarını değerlendirmek üzere üniversitenin yurtlarında konaklamaları, disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları ve akademik sorumluluklarının bilincinde olmaları beklenir.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın başvuru süreci nasıl oluyor?

Başvuru formu internet sayfası üzerinden doldurulmalı ve ilgili belgeler, ilan edilen son başvuru tarihine kadar posta yoluyla eksiksiz bir şekilde üniversitemize ulaştırılmalıdır. Son başvuru tarihi ve başvuru takvimi hakkında detaylı bilgiler Anadolu Bursiyerleri Programı’nın internet sayfasında yer almaktadır.   Tüm adaylar, YKS sonuçları açıklandıktan sonraki 24 saat içinde, sınav sonuçlarını internet başvurusu üzerinden sisteme girmeli ve sınav sonuç belgesini sisteme yüklemelidirler. Aday öğrencilerin gönderdiği dosyalar gizli tutularak Koç Üniversitesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından ön elemeye tabi tutulur.

Ön elemeyi geçen adaylar, seyahat ve konaklama masrafları Koç Üniversitesi tarafından karşılanmak üzere, tercih dönemi süresince gerçekleşecek olan ve Anadolu Bursiyerleri Programı değerlendirme sürecinin ikinci aşaması olan Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na davet edilirler. Mülâkat sonucunda burs programından faydalanmaya hak kazanan adaylar, destekleyici şahıs veya kurumun bursiyeri olarak üniversitemize katılırlar.

Programa yapılan başvurularla ilgili iletişim, e-posta üzerinden yürütüldüğünden tüm adaylar güncel bir e-posta adresine sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 1. Başvuru Formu (İnternet sayfası üzerinden doldurulacaktır.)
 2. Ortaöğretim başarısını gösterir belge (9. sınıftan 2018 Güz dönemini kapsayacak transkript)
 3. 2 adet referans mektubu (Mektuplardan ekteki şablon kullanılarak biri rehber öğretmen, diğeri bir branş öğretmeni tarafından yazılmalı, kapalı zarf içinde, yapıştırılan yerin üzeri referans sahibi tarafından imzalanarak gönderilmelidir. Referans Mektubu Şablonu)
 4. YKS sonuç belgesinin kopyası (Sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 24 saat içinde YKS sonuç sıralaması internet başvuru sayfası üzerinden sisteme girilecek, sonuç belgesinin kopyası e-posta yoluyla ulaştırılacaktır.)
 5. T.C. kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisi ve aileye ait vukuatlı nüfus kayıt öğrneği
 6. Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar için ise SGK’den gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler)
 7. E-Devlet’in http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web adresinden anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığını ve gelir durumunu gösterir döküm başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir. Geçimi ailesi dışında biri tarafından sağlananlar, geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.

Göndereceğiniz evrakların fotokopileri yeterlidir.  Önemli evrakların (nüfus cüzdanı, tapu, başarı belgesi, madalya vb.) asıllarının tarafımıza gönderilmemesini önemle rica ederiz.

Başvurunuzu internet sayfası üzerinden, eksiksiz şekilde doldurarak, gerekli evrakların yer alacağı başvuru paketinizi posta yoluyla Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne ulaştırabilirsiniz.

Posta Adresi:

Koç Üniversitesi

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi

Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

E-posta: anadoluburslari@ku.edu.tr

Başvuru belgeleri arasında yer alan referans mektupları kimlerden alınabilir? Okul müdürü ve rehber öğretmenler dışında başka kişilerden de referans mektubu alınabilir mi?

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuru için gerekli belgeleri arasında yer alan referans mektuplarının amacı eğitim profesyonelleri tarafından Programa başvuru yapan aday öğrenciler hakkında detaylı bilgi edinebilmektir. Bu sebeple, referans mektuplarından birinin öğrencileri yakından tanıyan rehber öğretmeninden diğerinin ise bir brans öğretmeninden alınması önem taşımaktadır.

Referans mektuplarını yollarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Referans mektupları, rehber öğretmen ve branş öğretmeni tarafından imzalı olarak aday öğrenciye teslim edilmelidir. Mektuplar zarfa konduktan sonra yapıştırılan yere referansı yazan kişinin ıslak imzasını atması gerekmektedir. Öğrenciler referans mektuplarını imzalı bir şekilde kapalı zarflar içinde teslim almalıdırlar.  (Mektupların internet sitesinde yer alan şablon kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. Referans Mektubu Şablonu)

İkiden fazla referans mektubu gönderilebilir mi?

Başvuruların eksiksiz olması için iki referans mektubu olması şarttır. Gerekli durumlarda ofisimizin onayı ile ilave referans mektubu gönderilebilir.

Başvurular ne zaman başlıyor?

Anadolu Bursiyerleri başvuru sürecinin başladığı http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvurular her yıl Ocak ayında başlar ve Mayıs ayının sonuna kadar devam eder.

Son başvuru tarihi programın web sitesinde, programın tanıtım kitapçıklarında ve başvuru formlarında da belirtilir. Aday öğrenciler web sitesini takip ederek başvurularını yapabilirler.

Ayrıca, Programın tanıtım kitapçıkları yıl boyunca ülke genelinde çeşitli orta öğretim kurumlarına posta yoluyla ulaştırılmaktadır.  Öğrenciler programın kitapçıklarını okul müdürlerinden veya rehber öğretmenlerinden temin edebilirler.

Okulunuz adına toplu kitapçık gönderimi talebinde bulunmak için bize anadoluburslari@ku.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvurular ne zamana kadar yapılabilir? Başvurular hangi yollarla yapılabilir?

Anadolu Bursiyerleri Programı’ başvurularının gerekli evraklarla birlikte son başvuru tarihine kadar ofisimize teslim edilmiş olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi internet sitesinde belirtilmektedir.  Koç Üniversitesi başvuru tarihinde bir değişiklik olması durumunda internet sitesi üzerinden duyuru yapacaktır. Geç gelen başvurular ancak imkanlar elverdiğince değerlendirmeye alınmaktadır.

Başvurunuzun geçerli olması için son başvuru tarihine kadar internet başvurunuzun tamamlanması ve ilgili evrakların ofisimize ulaştırılması gerekmektedir.  Lütfen internet sitemizde yer alan gerekli evraklar listesini dikkatle okuyunuz. Göndereceğiniz evrakların fotokopileri yeterlidir. Önemli evrakların (nüfus cüzdanı, tapu, başarı belgesi, madalya vb.) asıllarının tarafımıza gönderilmemesini önemle rica ederiz.  Referans mektupları ise internet sitemizde yer alan şablon kullanılarak hazırlanmalı, kapalı zarf içerisinde, yapıştırılan yerin üzeri referans sahibi tarafından imzalanarak gönderilmelidir.

Online başvuru yapabilir miyim?

Anadolu Bursiyerleri Programı başvuruları  http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/basvuru-icin-gerekli-belgeler adresinden “Başvuru Formu” linkine tıklayarak online olarak yapılmaktadır.
Başvurunuzu websitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturarak yapabilirsiniz. İnternet başvurunuzda sayfa üzerinden başvuru formunu doldurabilir ve kompozisyon sorularına yanıt verebilirsiniz.
Başvurunuzu online olarak gerçekleştirirken başvuru formunu tek seferde doldurmak zorunda değilsiniz. Dosyayı her seferinde ‘Kaydet’ tuşu ile kaydedebilir, ‘Gönder’ tuşuna basmadan dilediğiniz kadar güncelleme yapabilirsiniz.
‘Gönder’ tuşuna bastıktan sonra başvurunuz tarafımıza ulaşmış olacaktır ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanınız kalmayacaktır.
Online başvurularda gerekli dokümanların posta yolu ile son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Ek belgeleri hangi adrese göndermeliyiz?

Koç Üniversitesi – Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer İstanbul

Anadolu Bursiyerleri Programı değerlendirme sürecinin bir parçası olan Koç’ta 24 Saat Programı’nın amacı nedir?

Anadolu Bursiyerleri kapsamında gerçekleştirilen Koç’ta 24 Saat Programı, programa başvuran ve ilk aşamayı geçen aday bursiyerlere yöneliktir.  Program kapsamında aday bursiyerler üniversiteyi daha yakından tanıma ve Program Değerlendirme Komitesi üyeleri ile tanışarak kendilerini tanıtma fırsatı bulurlar.

Koç’ta 24 Saat Programı, Koç Üniversitesi’ndeki öğrencilik hayatının bir gününü aday öğrencilere yaşatmak üzere kurgulanmıştır.  Programa katılan öğrenciler, ilgilendikleri bölümler ve meslek alanları hakkında öğretim üyelerimizden ve mentor öğrencilerimizden bilgi edinirler.

Aday öğrenciler ayrıca örnek derslere katılma ve Koç Üniversitesi yurtlarında konaklama imkânı bularak spor, sinema, dans ve daha birçok sayısız sosyal olanağın olduğu eşsiz bir kampüste üniversite yaşantısını tanıyarak geleceğe yönelik planlama yapma imkanı bulurlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında Koç’ta 24 Saat Programı’na çağırılırsam yol masraflarım Koç Üniversitesi tarafından mı karşılanıyor?

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında değerlendirmenin ilk aşamasını geçen ve Koç’ta 24 Saat Programı’na davet edilen aday öğrencilerin yol masrafları Koç Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Adaylık şartlarında ``kısıtlı imkan`` ile kastedilen nedir, ben bu grupta yer aldığımı nasıl anlayabilirim?

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hedef kitlesini başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler oluşturmaktadır. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanacak öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin ilgili bölümlerini tam burslu kazanamadıkları takdirde maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversitemizde eğitim görme imkanı sahip olamayacak başarılı üniversite adaylarından oluşmaktadır.

Maddi ihtiyaç söz konusu olduğunda ne tutarda bir gelir kastedilmektedir?

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuran adayların gelir durumu Türkiye’deki sosyo-ekonomik gelir dağılımı göz önünde bulunarak değerlendirmektedir. Hanehalkı geliri ve aile yaşam koşulları her bir başvuru için detaylıca değerlendirildiğinden ortalama bir tutar tanımlanması söz konusu değildir. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanacak öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin ilgili bölümlerini tam burslu kazanamadıkları takdirde maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversitemizde eğitim görme imkanı sahip olamayacak başarılı üniversite adaylarından oluşmaktadır.

Maddi durumu belgelerken hangi belgeler yollanmalı?

Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (iş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekliği aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokobisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokobisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelrin fotokobisi, kira sözleşmesi fotokobisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler.

 • E-devletin https://www.turkiye.gov.tr/ web adresinden anne-baba adına kayıtlı tüm malvarlığını gösterir döküm başvuru ile birlikte ibraz edilmelidir.  Geçimi ailesi dışında biri tarafından sağlananlar; geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.

Ya bursum kesilirse?

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında verilen burslar karşılıksızdır. Ancak öğrencinin normal eğitim süresi için mezun olması beklenir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır. Çift Anadal yapan öğrenciler için Hazırlık Programı artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise Hazırlık Programı süresi artı altı yıl burstan faydalanırlar. YÖK yönetmeliği gereği Yabancı Dil Hazırlık Programı’nın süresi iki yıl ile kısıtlıdır. Hazırlık ve lisans eğitimi süresince derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Ancak YÖK tarafından belirlenen kurallar gereği, uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre zarfında öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak üniversitemize yerleşen öğrencilerden kampüsümüzün tüm imkânlarını değerlendirmek üzere üniversitenin yurtlarında konaklamaları, disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları ve akademik sorumluluklarının bilincinde olmaları beklenir.

Başvurumu gönderdikten sonra Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk 20.000 içinde yer almadığımı öğrendim. Yine de sonucumu Kurumsal İlişkiler & Geliştirme Departmanı’na göndermeli miyim?

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuran her aday öğrenci başvurusunu tamamlamak ile sorumludur. Aday öğrencinin Üniversite sınav sonucu sıralaması ilk 20.000 içinde yer almasa da sınav sonucunu sonuçların açıklanmasından sonraki 24 saat içinde Koç Üniversitesi ile paylaşması beklenmektedir.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olan bağışçılarla bursiyerlerin iletişimlerinin geliştirilmesi için neler yapılıyor?

Programa kabul edilen Anadolu Bursiyerleri bağışçı firmaları tarafından yakından takip edilmektedirler. Bursiyerlerle kurular temas en üst yönetici düzeyinde olmakla birlikte zaman içinde kurumun farklı seviyelerine ve öğrencinin ilgi alanına paralel olarak farklı iş birimlerine yayılmaktadır. Düzenli olarak firma ziyaretleri düzenlenmekte ve kurum temsilcileri ile kişisel bir bağın kurulmasına ve geliştirilmesine özen gösterilmektedir. Bağışçılar kendi insiyatifleri ile de bursiyerlerini şirketlerinin çeşitli aktivitelerine, sosyal etkinliklerine davet etmektedirler.

Anadolu Bursiyerleri bağışçıları bursiyerler mezun olduklarında onları işe alıyorlar mı?

Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek veren bağışçılar bursiyerlerine herhangi bir istihdam garantisi vermemektedir. Ancak, öğrencilik hayatları boyunca bursiyerlerini daha yakından tanımaya özen gösterdiklerinden staj ve istihdam olanakları için de kendileri ile yakın iletişimlerini devam edecektir. Aynı şekilde bursiyerlerin de bağışçı kurumlarında staj ve istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. Zaman içinde bursiyer-bağışçı ilişkisinin profesyonel alanlarda da gelişeceğini ümit ediyor, bağışçı-bursiyer eşleştirmelerinde firmaların faaliyet sektörleri ve öğrencilerin akademik alanlarının paralel olmasına özen gösteriyoruz.

Koç Üniversitesi’nde kaç öğrenci Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan faydalanarak eğitim görüyor?

Bugüne kadar Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak ünivesitemizde eğitim gören öğrencilerin sayısı 500’e ulaşmıştır.  2018 yılı itibariyle 70 bursiyerimiz eğitimlerini tamamlamıştır.

2019 yılı için kaç öğrenci alınacak?

2019 yılı için kaynak geliştirme faaliyetleri tercih dönemine kadar sürecektir.  Kaynak geliştirme faaliyetleri neticesinde alınacak bursiyer sayısı netlik kazanacaktır.

Programa aday olan öğrenciler Koç Üniversitesi’ndeki her bölüme başvurabiliyorlar mı? Herhangi bir bölüm kısıtlaması var mı?

Anadolu Bursiyerleri Programı’na aday olan öğrenciler üniversitemizde sadece tam burslu kontenjanı olan bölümlerin dışındaki tüm bölümlere başvurabilirler.  Bölüm ve kontenjan dağılımı için lütfen Koç Üniversitesi’nin internet sitesini ziyaret ediniz.

Programa hangi illerden öğrenci kabul ediliyor? Öğrenci kabul edilmeyen iller var mı?

Anadolu Bursiyerleri Programı Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul etmektedir. Herhangi bir il kısıtlaması yoktur. Ancak, kalkınmada öncelik verilen illerden gelen başvurulara öncelik tanınmaktadır.

Anadolu Bursiyerleri Programı başvuru formunda doldurulması gereken sosyal aktiviteler kısmında ne kastediliyor?

Anadolu Bursiyerleri Programı başarılı, pırıl pırıl gençlerimizin geleceklerini belirleme sürecinde sosyal bireyler olarak yaptıkları aktivitelerin de çok değerli olduğuna inanan ve geleceklerinin sadece sınav sistemine dayalı olarak belirlenmesinin yeterli olmadığını vurgulayan bir programdır. Bu sebeple, aday öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, kendilerini hangi alanlarda ve nasıl geliştirdiklerini de başvurunun önemli bir parçası olarak değerlendirmektedir.
Sosyal aktiviteler, öğrencilerin üyesi oldukları kulüpler ve bu kulüplerdeki faaliyetlerini, hobilerini, ilgi alanlarını, başarı elde ettikleri yarışmaları, ödülleri, sportif faaliyetleri vb kapsayabilir.

Kompozisyonlar ne kadar uzunlukta olmalı?

Kompozisyonlar en az 350, en fazla 550 kelimeden oluşacak şekilde, kompozisyon, dilbilgisi ve yazım kuralları dikkate alınarak titizlikle hazırlanmalıdır.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman yollanmalı?

Programa başvuru yapan aday öğrencilerin, Üniversite sınav sonuçlarını, sonuçlar açıklandıktan sonraki 24 saat içinde sistemden şifreleri ile yeniden girip sınav sonrası açılacak olan bölüme kayıt etmeleri ve Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne e-posta (anadoluburslari@ku.edu.tr) yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Başvurular ne kadar erken yapılırsa, aday öğrenciler o kadar avantajlı mı olur?

Erken başvuru yapılmasının herhangi bir avantajı yoktur.  Ancak son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruların gönderilmesinde önemli olan aday öğrencilerin başvurularının programın son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2019 tarihine yapılmalıdır.

Geç gelen başvurulara ne oluyor?

Erken gönderilmiş başvuruların herhangi bir avantajı olmamakla birlikte geç gelen başvurular ancak imkanlar elverdiğince değerlendirmeye alınmaktadır.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın internet sitesinin adresi nedir?
Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağı önceden belli mi?

Anadolu Bursiyerleri Programı Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme (KIKG) Departmanı tarafından yürütülmektedir. Anadolu Bursiyerlerinin kaç kişi olacağı geliştirilebilen kaynaklara paralel olarak belirlenmektedir. Üniversitemizin bölüm kontenjanları dahilinde ve başvuruların dağılımı paralelinde bursiyerlerin bölümlere göre yerleştirilmeler planlanacaktır.