Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Bursiyerleri Programı hakkında en sık sorulan soruların cevaplarını bu sayfada bulabilirsiniz.

 • Anadolu Bursiyerleri Programı nedir?

  Anadolu Bursiyerleri Programı Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan, başarılı oldukları halde ekonomik nedenlerle ülkemizin en donanımlı eğitim kurumlarında yükseköğrenim fırsatı bulamayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği tanımak amacı ile kurgulanmış bir burs programıdır. Program, ülkemizin dört bir yanında başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin Koç Üniversitesi’nde tam burslu olarak eğitim görebilmeleri için bağışçı kişi ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

 • Anadolu Bursiyerleri Programı’nı kimler destekliyor?

  Anadolu Bursiyerleri Programı ile vizyonumuzu paylaşan kişi, kurum ve kuruluşların desteğini alarak ülkemizin gelişmekte olan bölgelerindeki öğrencilere üniversitemizin sunduğu imkânlardan faydalanma olanağı sağlıyoruz. 2011-2012 eğitim yılından beri çeşitli ülkemizin dört bir köşesinden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin üniversitemizde eğitim görmelerini sağlayan kurumsal destekçilerimizin yanı sıra Sayın Ahmet C. Bozer, Sayın Sani Şener ve Sayın Mehmet S. Öke şahsi katkılarıyla bursiyerlerimize destek vermişlerdir. Ayrıca Sayın Alev-Aydan Semker, Sayın Cengiz Yalçın, Polaris Pazarlama, Ziylan Grubu ve üniversitemiz camiasının değerli üyeleri katkılaryla program destekçilerimiz arasında yer almış, Türkiye Vodafone Vakfı ise Teknoloji Destekçisi olarak programımıza katkıda bulunarak, bursiyerlerimize tablet bilgisayar sağlamıştır.

 • Anadolu Bursiyerleri Programı’na kimler başvurabilir?

  Anadolu Bursiyerleri Programı’na adaylık şartlarını yerine getirebilen tüm lise son sınıf öğrencileri başvurabilirler. Adaylık şartları aşağıdaki gibidir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Eğitim ücretini ödemekte kısıtlı imkanlara sahip olmak
  • Orta öğretim diploma notunun en az 4.0/5.0 olması
  • İlgili LYS puan türünde ilk 20000 içinde yer alanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir. 
  • Tıp Fakültesi adayları için ilgili LYS puan türünde ilk 3000 içinde yer almak;
  • İnsanlık birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkı sağlama amacı bulunan sorumluluk bilincine sahip bir birey olmak.
 • Anadolu Bursiyerleri Programı ile bursiyerlere sağlanan olanaklar nelerdir?

  Anadolu Bursiyerleri Programı dahilinde bursiyer öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf olarak, yurtlarda ücretsiz konaklamaya, öğretim süresince ders kitabı giderlerinin karşılanmasına ve her akademik yıl 10 ay boyunca cep harçlığı edinmeye hak kazanırlar.
  Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında verilen burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır; Çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise 7 yıl boyunca (1 yıl hazırlık + 6 yıl lisans) burstan faydalanırlar.
  Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder.

  Ayrıca, Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler bağışçı kurumları tarafından yakından takip edilmekte, firma yöneticileri ve ilgili yetkililerle düzenli olarak bir araya gelmektedirler. 

 • Anadolu Bursiyerleri Programı’nın başvuru süreci nasıl oluyor?

  Aday öğrenciler, Anadolu Bursiyerleri Programı başvurularını 27 Haziran 2018 tarihine kadar web sitesi üzerinden Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne iletmelidirler.
  Başvurular internet yoluyla (http://anadoluburslari.ku.edu.tr ) yapılabilir. Başvurunun geçerli olabilmesi için başvuru formu ile birlikte gerekli evrak ve belgelerin eksiksiz olarak üniversitemize iletilmiş olması gerekmektedir.

  LYS sınavları açıklandığında, aday öğrencilerin 24 saat içinde de sınav sonuçlarını Kurumsal İlişkiler Departmanı’na faks ile göndermeleri gerekmektedir.

  Değerlendirme Komitesi, başvuru yapanlar adaylar arasında bir ön değerlendirme yaparak ilk aşamayı başarı ile tamamlayan adayları programın değerlendirme sürecinin ikinci aşaması olan Koç’ta 24 Saat Programı'na davet ederler.

  Koç’ta 24 Saat Programı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda burs programından faydalanmaya hak kazanan adaylar destekleyici firmanın bursiyeri olarak üniversitemize katılırlar.

 • Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
  • Başvuru Formu  (internet sayfası üzerinden doldurulacaktır)
  • Orta öğretim başarısını gösterir belge (2017 Güz Dönemini kapsayacak şekilde transkript)
  • 2 adet referans mektubu (mektuplardan biri rehber öğretmen tarafından yazılmalıdır)
  • Ortaöğretimi ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için bursveren tarafından hazırlanmış burs kapsamına ilişkin belge
  • T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Adli Sicil Kaydı ( e-devlet alınabilir)
  • Tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (e-devlet alınabilir)
  • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İşyerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler)
  • E-devletin https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web adresinden anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığını ve gelir durumunu gösterir döküm başvuru ile birlikte ibraz edilmelidir.  Geçimi ailesi dışında biri tarafından sağlananlar; geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge ve anne/baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.
  • Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 24 saat içinde tüm adayların ilgili puan türündeki başarı sırasını internet başvuru sayfası üzerinden sisteme girmesi, sonuç belgesini ise aynı sayfa üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir.
  • *Başvuru formu online olarak doldurulduktan sonra yukarıda belirtilen belgelerin hepsi Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Ofisi'ne posta yolu ile gönderilecektir. Elden teslim kabul edilmemektedir. 
 • Başvuru belgeleri arasında yer alan referans mektupları kimlerden alınabilir? Okul müdürü ve rehber öğretmenler dışında başka kişilerden de referans mektubu alınabilir mi?

  Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuru için gerekli belgeleri arasında yer alan referans mektuplarının amacı eğitim profesyonelleri tarafından Programa başvuru yapan aday öğrenciler hakkında detaylı bilgi edinebilmektir.  Bu sebeple, referans mektuplarından biri öğrencileri yakından tanıyan okul müdürleri veya rehber öğretmenlerinin referans mektupları önem taşımaktadır. İkinci referans mektubu ise bir brans öğretmeninden alınması gerekmektedir. 

 • Referans mektuplarını yollarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  Referans mektupları, rehber öğretmen, okul müdürü ya da branş öğretmenleri tarafından imzalı olarak aday öğrenciye teslim edilmelidir. Mektuplar zarfa konduktan sonra yapıştırılan yere referansı yazan kişinin ıslak imzalasını atması gerekmektedir. Öğrenciler referans mektuplarını imzalı bir şekilde kapalı zarflar içinde teslim almalıdırlar.

 • İkiden fazla referans mektubu gönderilebilir mi?

  Başvuruların eksiksiz olması için iki referans mektubu olması şarttır. Gerekli durumlarda ofisimizin onayı ile ilave referans mektubu gönderilebilir. 

 • Başvurular ne zaman başlıyor?

  Anadolu Bursiyerleri başvuru sürecinin başladığı http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvurular her yıl Ocak ayında başlar ve Mayıs ayının sonuna kadar devam eder.
  Son başvuru tarihi programın web sitesinde, programın tanıtım kitapçıklarında ve başvuru formlarında da belirtilir. Aday öğrenciler web sitesini takip ederek başvurularını yapabilirler.

  Ayrıca, Programın tanıtım kitapçıkları yıl boyunca ülke genelinde çeşitli orta öğretim kurumlarına posta yoluyla ulaştırılmaktadır.  Öğrenciler programın kitapçıklarını okul müdürlerinden veya rehber öğretmenlerinden temin edebilirler. 

  Okulunuz adına toplu kitapçık gönderimi talebinde bulunmak için bize anadoluburslari@ku.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Başvurular ne zamana kadar yapılabilir? Başvurular hangi yollarla yapılabilir?

  Anadolu Bursiyerleri Programı başvurularının gerekli evraklarla birlikte 27 Haziran 2018 tarhine kadar ofisimize teslim edilmiş olması gerekmektedir.  
  Başvurular web sitesi üzerinden yapılacaktır. Geç gelen başvurular ancak imkanlar elverdiğince değerlendirmeye alınmaktadır.

 • Online başvuru yapabilir miyim?

  Anadolu Bursiyerleri Programı başvuruları  http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/basvuru-icin-gerekli-belgeler adresinden "Başvuru Formu" linkine tıklayarak online olarak yapılmaktadır.
  Başvurunuzu websitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturarak yapabilirsiniz. İnternet başvurunuzda sayfa üzerinden başvuru formunu doldurabilir ve kompozisyon sorularına yanıt verebilirsiniz.
  Başvurunuzu online olarak gerçekleştirirken başvuru formunu tek seferde doldurmak zorunda değilsiniz. Dosyayı her seferinde ‘Kaydet’ tuşu ile kaydedebilir, ‘Gönder’ tuşuna basmadan dilediğiniz kadar güncelleme yapabilirsiniz.
  ‘Gönder’ tuşuna bastıktan sonra başvurunuz tarafımıza ulaşmış olacaktır ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanınız kalmayacaktır.
  Online başvurularda gerekli dokümanların posta yolu ile son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. 

 • Ek belgeleri hangi adrese göndermeliyiz?

  Koç Üniversitesi – Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi
  Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer İstanbul

 • Anadolu Bursiyerleri Programı değerlendirme sürecinin bir parçası olan Koç’ta 24 Saat Programı’nın amacı nedir?

  Anadolu Bursiyerleri kapsamında gerçekleştirilen Koç’ta 24 Saat Programı, programa başvuran ve ilk aşamayı geçen aday bursiyerlere yöneliktir.  Program kapsamında aday bursiyerler üniversiteyi daha yakından tanıma ve Program Değerlendirme Komitesi üyeleri ile tanışarak kendilerini tanıtma fırsatı bulurlar.

  Koç’ta 24 Saat Programı, Koç Üniversitesi’ndeki öğrencilik hayatının bir gününü aday öğrencilere yaşatmak üzere kurgulanmıştır.  Programa katılan öğrenciler, ilgilendikleri bölümler ve meslek alanları hakkında öğretim üyelerimizden ve mentor öğrencilerimizden bilgi edinirler. 
  Aday öğrenciler ayrıca örnek derslere katılma ve Koç Üniversitesi yurtlarında konaklama imkânı bularak spor, sinema, dans ve daha birçok sayısız sosyal olanağın olduğu eşsiz bir kampüste üniversite yaşantısını tanıyarak geleceğe yönelik planlama yapma imkanı bulurlar.

 • Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında Koç’ta 24 Saat Programı’na çağırılırsam yol masraflarım Koç Üniversitesi tarafından mı karşılanıyor?

  Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında değerlendirmenin ilk aşamasını geçen ve  Koç’ta 24 Saat Programı’na davet edilen  aday öğrencilerin yol masrafları Koç Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

 • Adaylık şartlarında "kısıtlı imkan" ile kastedilen nedir, ben bu grupta yer aldığımı nasıl anlayabilirim?

  Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hedef kitlesini başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler oluşturmaktadır. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanacak öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin ilgili bölümlerini tam burslu kazanamadıkları takdirde maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversitemizde eğitim görme imkanı sahip olamayacak başarılı üniversite adaylarından oluşmaktadır.

 • Maddi ihtiyaç söz konusu olduğunda ne tutarda bir gelir kastedilmektedir?

  Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuran adayların gelir durumu Türkiye’deki sosyo-ekonomik gelir dağılımı göz önünde bulunarak değerlendirmektedir.  Hanehalkı geliri ve aile yaşam koşulları her bir başvuru için detaylıca değerlendirildiğinden ortalama bir tutar tanımlanması söz konusu değildir.  Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanacak öğrencilerin Koç Üniversitesi’nin ilgili bölümlerini tam burslu kazanamadıkları takdirde maddi imkansızlıklar sebebiyle üniversitemizde eğitim görme imkanı sahip olamayacak başarılı üniversite adaylarından oluşmaktadır.

 • Maddi durumu belgelerken hangi belgeler yollanmalı?

  Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (iş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekliği aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokobisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokobisi, geliri olmayanlar ise SGK'dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelrin fotokobisi, kira sözleşmesi fotokobisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler.

  • E-devletin https://www.turkiye.gov.tr/ web adresinden anne-baba adına kayıtlı tüm malvarlığını gösterir döküm başvuru ile birlikte ibraz edilmelidir.  Geçimi ailesi dışında biri tarafından sağlananlar; geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.
 • Ya bursum kesilirse?

  Koç Üniversitesi’ne burslu yerleşmiş hiçbir öğrencinin bursu akademik başarısızlıktan dolayı kesilmemektedir. Burslar öğrencinin normal eğitimi süresince devam eder.  Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır; Çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise yedi yıl boyunca (1 yıl hazırlık + 6 yıl lisans) burstan faydalanırlar.
  Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder.

 • Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olan bağışçılarla bursiyerlerin iletişimlerinin geliştirilmesi için neler yapılıyor?

  Programa kabul edilen Anadolu Bursiyerleri bağışçı firmaları tarafından yakından takip edilmektedirler.  Bursiyerlerle kurular temas en üst yönetici düzeyinde olmakla birlikte zaman içinde kurumun farklı seviyelerine ve öğrencinin ilgi alanına paralel olarak farklı iş birimlerine yayılmaktadır.  Düzenli olarak firma ziyaretleri düzenlenmekte ve kurum temsilcileri ile kişisel bir bağın kurulmasına ve geliştirilmesine özen gösterilmektedir.  Bağışçılar kendi insiyatifleri ile de bursiyerlerini şirketlerinin çeşitli aktivitelerine, sosyal etkinliklerine davet etmektedirler.

 • Anadolu Bursiyerleri bağışçıları bursiyerler mezun olduklarında onları işe alıyorlar mı?

  Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek veren bağışçılar bursiyerlerine herhangi bir istihdam garantisi vermemektedir.  Ancak, öğrencilik hayatları boyunca bursiyerlerini daha yakından tanımaya özen gösterdiklerinden staj ve istihdam olanakları için de kendileri ile yakın iletişimlerini devam edecektir.  Aynı şekilde bursiyerlerin de bağışçı kurumlarında staj ve istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır. Zaman içinde bursiyer-bağışçı ilişkisinin profesyonel alanlarda da gelişeceğini ümit ediyor, bağışçı-bursiyer eşleştirmelerinde firmaların faaliyet sektörleri ve öğrencilerin  akademik alanlarının paralel olmasına özen gösteriyoruz. 

 • Koç Üniversitesi’nde kaç öğrenci Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan faydalanarak eğitim görüyor?

   Şu anda Koç Üniversitesi’nde toplamda 289 Anadolu Bursiyeri eğitim görmektedir. 

 • 2018 yılı için kaç öğrenci alınacak?

  2017 yılı için hedefimiz bir önceki yıl kabul edilen yeni bursiyer sayısının üstüne çıkmaktır.  Kaynak geliştirme çalışmalarımız bu doğrultuda devam etmektedir.

 • Programa aday olan öğrenciler Koç Üniversitesi’ndeki her bölüme başvurabiliyorlar mı? Herhangi bir bölüm kısıtlaması var mı?

  Anadolu Bursiyerleri Programı’na aday olan öğrenciler üniversitemizde sadece tam burslu kontenjanı olan bölümlerin (Felsefe Tarih, Fizik, Kimya ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi) dışındaki tüm bölümlere başvurabilirler.

 • Programa hangi illerden öğrenci kabul ediliyor? Öğrenci kabul edilmeyen iller var mı?

  Anadolu Bursiyerleri Programı Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul etmektedir.  Herhangi bir il kısıtlaması yoktur.  Ancak, kalkınmada öncelik verilen illerden gelen başvurulara öncelik tanınmaktadır.

 • Anadolu Bursiyerleri Programı başvuru formunda doldurulması gereken sosyal aktiviteler kısmında ne kastediliyor?

  Anadolu Bursiyerleri Programı başarılı, pırıl pırıl gençlerimizin geleceklerini belirleme sürecinde sosyal bireyler olarak yaptıkları aktivitelerin de çok değerli olduğuna inanan ve geleceklerinin sadece sınav sistemine dayalı olarak belirlenmesinin yeterli olmadığını vurgulayan bir programdır. Bu sebeple, aday öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, kendilerini hangi alanlarda ve nasıl geliştirdiklerini de başvurunun önemli bir parçası olarak değerlendirmektedir.
  Sosyal aktiviteler, öğrencilerin üyesi oldukları kulüpler ve bu kulüplerdeki faaliyetlerini, hobilerini, ilgi alanlarını, başarı elde ettikleri yarışmaları, ödülleri, sportif faaliyetleri vb kapsayabilir. 

 • Kompozisyonlar ne kadar uzunlukta olmalı?

  Kompozisyonlar 500 kelime ile kısıtlı olmalıdır. Kompozisyonların her biri bir dosya kağıdı (A4) uzunluğunda olabilir.  Kompozisyonların titizlikle hazırlanması beklenmektedir.  Adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye özen göstermeleri önemli olacaktır. 

 • Üniversite sınav sonuçları ne zaman yollanmalı?

  Programa başvuru yapan aday öğrencilerin, Üniversite sınav sonuçlarını, sonuçlar açıklandıktan sonraki 24 saat içinde sistemden şifreleri ile yeniden girip sınav sonrası açılacak olan bölüme kayıt etmeleri ve Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne faks (0 212 338 1289) veya e-posta (anadoluburslari@ku.edu.tr) yoluyla iletmeleri gerekmektedir. E-mail ile yapılan bilgilendirmelerde ÖSYM’nin sınav sonuç sayfasında alıntı yapılması gerekmektedir. 

 • Başvurular ne kadar erken yapılırsa, aday öğrenciler o kadar avantajlı mı olur?

  Erken başvuru yapılmasının herhangi bir avantajı yoktur.  Ancak son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
  Başvuruların gönderilmesinde önemli olan aday öğrencilerin başvurularının programın son başvuru tarihi olan 27 Haziran tarihine yapılmalıdır.

 • Geç gelen başvurulara ne oluyor?

  Erken gönderilmiş başvuruların herhangi bir avantajı olmamakla birlikte geç gelen başvurular ancak imkanlar elverdiğince değerlendirmeye alınmaktadır.

 • 27 Haziran 2018 tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınıyor mu?

  Bu tarihten sonra  gönderilen başvurular ancak imkanlar elverdiğince değerlendirmeye alınacaktır.

 • Anadolu Bursiyerleri Programı’nın internet sitesinin adresi nedir?
 • Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında hangi bölüme kaç öğrenci alınacağı önceden belli mi?

  Anadolu Bursiyerleri Programı Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme (KIKG) Departmanı tarafından yürütülmektedir. Anadolu Bursiyerlerinin kaç kişi olacağı geliştirilebilen kaynaklara paralel olarak belirlenmektedir.
  2015 yılı için hedef, bir önceki yıl kabul edilen yeni bursiyer sayısının üstüne çıkmaktır.  Kaynak Geliştirme çalışmalarımız bu doğrultuda devam etmektedir. Üniversitemizin bölüm kontenjanları dahilinde ve başvuruların dağılımı paralelinde bursiyerlerin bölümlere göre yerleştirilmeleri planlanacaktır.

 • Başvurumu gönderdikten sonra Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk 20.000 içinde yer almadığımı öğrendim. Yine de sonucumu Kurumsal İlişkiler & Geliştirme Departmanı’na göndermeli miyim?

  Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuran her aday öğrenci başvurusunu tamamlamak ile sorumludur. Aday öğrencinin Üniversite sınav sonucu sıralaması ilk 20.000 içinde yer almasa da sınav sonucunu sonuçların açıklanmasından sonraki 24 saat içinde Koç Üniversitesi ile paylaşması beklenmektedir.