Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Programın Kapsamı

Anadolu Bursiyerleri Programı dahilinde bursiyer öğrenciler; öğretim ücretinin tamamından muaf olarak, yurtlarda 3-4 kişilik odalarda ücretsiz konaklamaya, öğretim süresince ders kitabı giderlerinin karşılanmasına ve 10 ay boyunca aylık cep harçlığı edinmeye hak kazanırlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında verilen burslar karşılıksız olup normal eğitim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır. Çift Anadal yapan öğrenciler için Hazırlık Programı artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise Hazırlık Programı süresi artı altı yıl burstan faydalanırlar. YÖK yönetmeliği gereği Yabancı Dil Hazırlık Programı’nın süresi iki yıl ile kısıtlıdır. Hazırlık ve lisans eğitimi süresince derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamazlar. Ancak YÖK tarafından belirlenen kurallar gereği, uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre zarfında öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak üniversitemize yerleşen öğrencilerden kampüsümüzün tüm imkânlarını değerlendirmek üzere üniversitenin yurtlarında konaklamaları, disiplin cezaları gerektiren davranışlardan uzak durmaları ve akademik sorumluluklarının bilincinde olmaları beklenir.

Tamamı yüzde 100 tam burslu kontenjandan oluşan bölümlerimiz Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında yer almamaktadır.  Anadolu Bursiyerleri Programı dahilinde verilen bursların geçerli olduğu bölülmerin listesi aşağıdadır:

Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi
İşletme
Uluslararası İlişkiler

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Sosyoloji
Medya ve Görsel Sanatlar
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
(Not. Felsefe ve Tarih bölümlerinin tamamı %100 burslu kontenjandan oluşturuğundan bu bölümlere Anadolu Bursiyeri kabul edilmemektedir.)

Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Matematik 
(Not. Fizik, Kimya bölümlerinin tamamı %100 burslu kontenjandan oluşturuğundan bu bölüme bu bölümlere Anadolu Bursiyeri kabul edilmemektedir.)

Hukuk Fakültesi
Hukuk

Tıp Fakültesi
Tıp

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik
(Not. Hemşirelik bölümünün tamamı %100 burslu kontenjandan oluşturuğundan bu bölüme Anadolu Bursiyeri kabul edilmemektedir.)