Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Osman Pepeoğlu
İstanbul - Hukuk - Koç Üniversitesi

Öğrencilere destek vermeyi insanlığa karşı ortak borcu bilen bağışçılarımız, ilim meşalesini söndürmemek için mücadele ediyor.

Üniversiteler, her ne olursa olsun dünya üzerinde varlığını devam ettiren kurumlardır. Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar medeniyeti devam ettiren şahsiyetli kurumlar... 

Duruşlarıyla bilimin ve değerlerin peşinde olan üniversitelerin önemi bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Toplumun her kesimine yalnızca başarmayı ve insan olmanın temel değerlerini öğretmeyi hedefleyen Koç Üniversitesi, bunu yaptıklarıyla en iyi şekilde gösteriyor. Üniversitelere ve öğrencilere destek vermeyi, insanlığa karşı ortak borcu bilen vicdanlı insanlar; Aristoların, Justinianusların, Farabilerin yaktığı ilim meşalesini söndürmemek için mücadele ediyor. Tam da bu nedenle güçlü olanın değil haklı ve layık olanın kazandığı bir toplumun inşası için sorumluluğu hep birlikte omuzlamak zorundayız. Artık sonlarına yaklaştığım üniversite hayatımda bir okulda esas olan şeyin sağlanan imkânlar ve her anlamda gösterilen tolerans olduğunu anladım. Öğrencilere yapacağı şeyin yanlış olabileceğini söylemek yerine, onun yanlışı ve doğruyu deneyerek bulmasının yeğlendiği ikinci evimiz Koç Üniversitesi.