Header Image: 

Program Hakkında

Geçtiğimiz senelere ait üniversite giriş sınavı sonuçlarını değerlendirdiğimizde üstün başarılı adayların oldukça önemli bir çoğunluğunu ihtiyaç sahibi öğrencilerin oluşturduğunu gözlemliyoruz. Maddi imkânsızlıklara rağmen ülkemizin en parlak dimağlarını en iyi eğitim imkânlarıyla buluşturmak ve bu mükemmel öğrenciler ile bilime giderek daha çok katkı sağlamak üniversitemiz için toplumsal bir sorumluluk teşkil etmektedir. Her yıl bağışçılarımızın desteği ile giderek büyüyen Anadolu Bursiyerleri Programı ile ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencileri Koç Üniversitesi çatısı altında kucaklıyoruz. 

2011 yılında başarıyla hayata geçirdiğimiz Anadolu Bursiyerleri Programı ilk senesinde Anadolu’nun çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç sahibi 14 öğrenciye üniversitemizde tam burslu eğitim görme imkânı yaratmıştır. Programımıza katılan yeni bağışçılarımız ve desteklerini sürdüren mevcut bağışçılarımızın katkıları ile 2014 yılında üniversitemizde Anadolu Bursiyeri olarak eğitim gören öğrencilerimizin sayısı 175’e ulaşmıştır.

Üniversitemizde eğitim gören Anadolu Bursiyeri öğrencilerin sayısı çoğaldıkça programa olan talep de giderek artmaktadır. Geçtiğimiz yıl ülkemizin dört bir yanından 1200’ü aşkın başvuru alınmıştır. Öğrencilerin burs programı hakkında bilgilendirilmesi ve başvurularının titizlikle hazırlanması konularında rehber öğretmen ve okul yöneticilerinin katkı ve yönlendirmeleri önemli bir rol oynamıştır.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde üniversitemizde sunduğumuz imkânları üstün yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırma, bilimin ilerlemesine katkı sağlama ve dolayısıyla toplumumuzun gelişimine katkıda bulunma yolunda kuşkusuz bizi onurlandıran başarılar elde edilmiştir. Temennimiz, üniversitemizin bir sosyal sorumluluk girişimi olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bağışçılarımızın sağlayacakları katkılarla büyüyerek devam etmesidir.