Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Nesile Özder
Adana - Ekonomi - Yapı Kredi Bankası

Anadolu Bursiyerleri Programı gibi girişimler, bizi eşitsizlik duygusundan kurtararak daha güzel bir gelecek kurmamızı sağlayacak.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla lisans hayatımı istediğim gibi yönlendirme şansı buldum. Bir taraftan Ekonomi Bölümü’ne devam ederken diğer taraftan başka bölümlerden dersler almak, akademiyi ve hangi alanda ilerlemek istediğimi anlamam açısından yararlı oldu. Program süresince Çift Anadal Programı’yla Sosyoloji okudum ve değişim programıyla Kanada’da Toronto Üniversitesi’nde bir dönem geçirdim. Lisans hayatım boyunca kulüplerde aktif rol alarak akademi dışındaki alanlarda okula ve kendime katkıda bulunmaya çalıştım. 2017’de mezun olduğumda yine Koç Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmaya başladım. Yeni bursiyerlere tavsiyem, akademik ve sosyal alanlarda üniversitemizle güçlü bağlar kurmalarıdır. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Sizin verdiğiniz ve vereceğiniz desteklerle birçok öğrencinin hayatı değişiyor, bambaşka bir dünyaya adım atıyor. Gelecekle ilgili büyük kaygılara düştüğümüz bu dönemde bu tür programlar, bizi eşitsizlik duygusundan kurtararak daha güzel bir gelecek kurmamızı sağlayacak.