Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Koç Üniversitesi Hakkında

İnsanlığın bilgi birikiminin ışığında ülkemize ve dünyaya katkı sunmayı hedefleyen bir mükemmeliyet merkezi...

1993 yılında kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak kurulan Koç Üniversitesi’nin ana misyonu; Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek, örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’ye ve insanlığa hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar; ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyerek teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sunuyor.

Bir “mükemmeliyet merkezi” kurma hedefiyle, üstün yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileriyle bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendiriyor ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştiriyor. Koç Üniversitesi, açılışından bu yana geçen yirmi dört yılda Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna geldi. Bugün İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Fakültesi’yle eğitime hizmet eden Koç Üniversitesi; 22 lisans, 29 yüksek lisans ve 25 doktora programıyla Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Koç Üniversitesi Web Sitesi: www.ku.edu.tr
Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=Uknsf_TOQIk

Koç Üniversitesi Tanıtım Broşürü İçin Tıklayınız.