Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Halil İbrahim Aydın
İstanbul - Hukuk - Koç Üniversitesi

Öğrencilerin hayatlarında somut gelişimlere yol açtığı için Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ülkemizdeki tüm üniversitelere örnek olmasını diliyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde okumaya başladım. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sağladığı şartlar ve fırsatlar üniversiteye geçiş sürecimde çok önemli bir rüzgâr oldu. Lisans eğitimimi gayet iyi koşullarda sürdürme imkânı buldum. Bu programın sağladığı vizyon sayesinde planlarım da ona göre şekil aldı ve önemli ölçüde değişti. Öğrencilerin hayatlarında somut gelişimlere yol açtığı için Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ülkemizdeki tüm üniversitelere örnek olmasını diliyorum.