Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Fatih Uçar
Kayseri - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - Yataş

Anadolu Bursiyerleri Programı, içinizdeki potansiyeli keşfetmenize olanak sağlayan mükemmel bir köprü.

Hayatım boyunca izleyeceğim yolu şu şekilde özetleyebilirim: Kimsenin yap(a)madığı şeyleri yapmak, gitmediği/gidemediği yerlere gitmek, kur(a)madığı hayalleri kurmak ve hem dünyayı algılayış biçimimizi hem de yaşayış şeklimizi değiştirmek. Hayallerime giden yolda bugüne kadar büyük destek aldığım bir okulda; Koç Üniversitesi’ndeyim! Bilimsel alanların birbiriyle iç içe olması, bilim insanlarının mühendislerle ve diğer alanlardaki uzmanlarla daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum. Neden sadece bir alanla ilgilenelim ki? Potansiyelimizi keşfettiğimizde imkânsız addedilen ne varsa hepsinin mümkün olacağına inanıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, içinizdeki potansiyeli keşfedip onu ortaya çıkarabilmenize olanak sağlayan mükemmel bir köprü. Bu programın ülkemizdeki yıldızları parlatma hareketine, başka üniversitelerde benzer programlar aracılığıyla destek veriliyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ortaya çıkmasına, böyle bir farkındalığın oluşmasına öncülük eden herkese ve bağışçım Yataş ile tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.