Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Cemre Edip Yalçın
Adapazarı - Hukuk - Koton

Anadolu Bursiyerleri Programı, bizlere Koç Üniversitesi vasıtasıyla bizlere uluslararası dünyanın kapılarını açıyor.

Sosyal bilimlerin tamamına tutkulu biri olarak Hukuk Fakültesi’ni tercih ettim. Değişime, sürekli gelişime ve ifade özgürlüğüne olan inancımla Koç Üniversitesi’ndeki eğitimimi büyük umutlarla sürdürüyorum. Herhangi bir okula girip sıradan bir avukat olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ulusal ve uluslararası arenada fark yaratan, olaylara eleştirel açıdan yaklaşabilen, bilgilerini paylaşan, hukukun olmazsa olmazı etik kurallarından, insan haklarından ve dürüstlükten sapmayan hukukçulara ihtiyaç var. Gelecekte bu misyonlara sahip iyi bir hukukçu olmak istiyorum. Türkiye’deki lisans eğitimi standartlarını ve akademik özgürlükler konjonktürünü göz önünde bulundurursak Koç Üniversitesi, akademik ve sosyal olanakları öğrencilerine en iyi şekilde sağlayan üniversite. Benim bu imkânlara kavuşmamı Anadolu Bursiyerleri Programı sağladı. Öğrencilerin hayatını değiştiren ve onlara Koç Üniversitesi vasıtasıyla uluslararası dünyanın kapılarını aralayan bu program, bizlere yepyeni ufuklar açıyor. Ümit ederim ki bağışçıların sayısı artar ve gelecek senelerde Anadolu’nun farklı yerlerinden pek çok öğrenci bu imkânlara kavuşur.