Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Betül Taşkın
Samsun - Psikoloji - D&R

Umuyorum ki Anadolu Bursiyerleri Programı, her geçen sene daha fazla öğrenciye ulaşıp onlar için de bir dönüm noktası olmaya devam eder.

Geçen yıl iyi bir hazırlık eğitimi aldım ve İngilizce seviyemi ciddi anlamda ilerlettim. Bunun ilerideki akademik hayatıma çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca Koç Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüpleri sayesinde çeşitli etkinliklere katılma imkânı buldum. Böylece hem sosyalleşme hem de gönüllü etkinliklerde yer alma fırsatı yakaladım. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı hayatımın dönüm noktalarından biri olarak görüyorum. Çünkü bu program sayesinde hem akademik hem de sosyal anlamda ufkumu genişletiyorum. Bana ve tüm bursiyer arkadaşlarıma bu imkânları sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu program her geçen sene daha fazla öğrenciye ulaşıp onlar için de bir dönüm noktası olmaya devam eder.