Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Bağışçılarımız

Anadolu Bursiyerleri Programı ile vizyonumuzu paylaşan kişi, kurum ve kuruluşların desteğini alarak ülkemizin gelişmekte olan bölgelerindeki öğrencilere üniversitemizin sunduğu imkânlardan faydalanma olanağı sağlıyoruz. 2011-2012 eğitim yılından beri çeşitli ülkemizin dört bir köşesinden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin üniversitemizde eğitim görmelerini sağlayan kurumsal destekçilerimizin yanı sıra Sayın Ahmet C. Bozer, Sayın Sani Şener ve Sayın Mehmet S. Öke şahsi katkılarıyla bursiyerlerimize destek vermişlerdir. Ayrıca Sayın Alev-Aydan Semker, Sayın Cengiz Yalçın, YASED, Ziylan Grubu ve üniversitemiz camiasının değerli üyeleri katkılaryla program destekçilerimiz arasında yer almış, Türkiye Vodafone Vakfı ise Teknoloji Destekçisi olarak programımıza katkıda bulunarak, bursiyerlerimize tablet bilgisayar sağlamıştır. 

Önümüzdeki yıllarda, mevcut destekçilerimizin yanı sıra yeni kişi ve kurumların Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek vermesiyle daha çok sayıda bursiyere ulaşacağımızı ümit ediyoruz.

Bursiyer Destekçisi
Program Destekçisi
Teknoloji Sponsoru