Üstün başarılı gençleri değerli öğretim görevlileriyle bir araya getirerek eğitime ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan üniversitemiz, örnek bir eğitim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’ye ve insanlığa hizmet etmeyi misyon edinmiştir. Bugün, Koç Üniversitesi, başarılarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK tarafından verilen pek çok ödülle taçlandırılarak Türkiye’nin en önde gelen üniversiteleri arasında yerini almıştır. Öğretimüyelerimizin çalışmaları ülke çapında en yüksek sayıda TÜBA/GEBİP ödülüne layık görülüyor. Henüz 28. eğitim yılını tamamlayan genç bir eğitim kurumu için eriştiğimiz bu nokta, muhteşem bir başarıdır.

Üniversitemizde sunduğumuz imkânları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak, bilimin ilerlemesine katkı sağlamak ve dolayısıyla toplumumuzun gelişiminde pay sahibi olmak, kurumumuzun vizyonuyla doğrudan örtüşüyor. Vizyonumuzu paylaşan hayırsever kişi ve kuruluşların desteği, üniversitemizin bu amaçlar doğrultusunda ilerlemesine kuşkusuz büyük katkı sunuyor.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, dünyanın gelişmiş ülkelerinde, başarılı ve imkân sahibi öğrencilerin oldukça büyük bir havuz oluşturması sayesinde, burs olanakları doğrudan ihtiyaç sahibi adaylara yöneltilebiliyor. Bu sayede dünyanın lider üniversiteleri, sosyo-ekonomik eşitsizliklere rağmen en başarılı öğrencileri bünyelerine katabiliyor ve üstün vasıflara sahip dünya vatandaşları mezun ediyor. Böylece ülkenin en parlak dimağları, en iyi şekilde eğitim alma imkânına sahip oluyor ve üniversiteler, bünyelerine aldıkları mükemmel öğrencilerle bilime giderek daha çok katkı sağlıyorlar.

Ülkemizde ise üstün başarılı adayların oldukça önemli bir çoğunluğunu ihtiyaç sahibi öğrencilerin oluşturduğunu gözlemliyoruz. Ancak, sosyoekonomik düzeyde mücadele veren başarılı öğrenciler, maalesef maddi engeller sebebiyle hedefledikleri eğitim kurumlarına yerleşemiyorlar. Dolayısıyla ülkemizin en parlak öğrencilerini, en iyi üniversitelerimizde sunulan eğitim olanaklarıyla buluşturmak mümkün olmayabiliyor. Bu durum, eğitimde mükemmelliği hedefleyen kurumların topluma ve bilime yaptıkları katkıları törpülemekle birlikte, ülke potansiyelimizin tamamının kullanılmasını engelliyor. Gelişmekte olan ekonomimizi ve toplumumuzu dünya standartlarına yükseltebilmek için bu kısır döngünün mutlaka kırılması gerekiyor.

Üniversitemizde 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Anadolu Bursiyerleri Programı’yla ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere erişebilmeyi ve onları Koç Üniversitesi çatısı altında en iyi eğitim imkânlarıyla buluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Değerli bağışçılarımızın desteğiyle oluşturduğumuz burs fonları, Anadolu’nun gelişmekte olan bölgelerinde geleceğe heyecan ve umutla bakan fakat maddi imkânsızlıklar sebebiyle donanımlı eğitim olanaklarıyla buluşamayan başarılı öğrencilere üniversitemizin sunduğu imkânlardan faydalanma fırsatı sağlıyor, onları hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla dünyanın lider üniversitelerinde olduğu gibi, ülke genelindeki başarılı öğrenciler, üstün eğitim imkânlarıyla buluşarak topluma yarar sağlayacak bireyler olarak yetişiyorlar. Bir başka deyişle, amacımız ülkemizin en parlak dimağlarını vizyonumuzu paylaşan bağışçılarla buluşturarak, onlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır.

14 öğrenciyle başlattığımız Anadolu Bursiyerleri Programı’yla bugün 1243 öğrenciye ulaşarak ve hayatlarına kazandırdığımız eğitim ve gelişim fırsatlarını görerek mutlu oluyor, onlarla iftihar ediyoruz. Toplumsal sorumluluk misyonumuzu paylaşan bağışçılarımızın katkılarıyla bu pırıl pırıl gençleri, ülkemizin geleceğinin belkemiği görevi görecek aydınlarımız olarak topluma kazandıracağımız için heyecan duyuyoruz.

Üniversitemize bağışçılarımız tarafından aktarılan kaynakların topluma doğrudan olumlu katkı sağlayan gerçeklere dönüşmesini izlemek bizleri gururlandırıyor. Vizyonumuzu paylaşan bağışçılarımıza değerli katkıları için teşekkür ediyor, tüm hayırsever kişi, kurum ve kuruluşları Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek vererek toplumumuzun gelişimine katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Saygıdeğer bağışçılarımız ve toplumumuzun değerli liderleri; gelin bu en parlak çocuklarımızı geleceğe birlikte taşıyalım. Sevgili bursiyer adaylarımız; sizleri bağışçılarımızın büyük özverileriyle katkı sağladığı bu programa katılarak Koç Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya, hep birlikte insanlığın bilgi birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Umran S. İnan
Mütevelli Heyet Danışmanı