Koç Üniversitesi Ailesi

Anadolu’nun parlak gençleri ile genişliyor.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonumuza siz de ortak olun!

Adaylık Şartları

Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nin eğitim olanaklarını Türkiye’nin dört bir yanındaki başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere sunabilmek için eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. 

Adaylık Şartları

Aday öğrencilerin, T.C. vatandaşı olmaları, eğitim ücretini ödemekte kısıtlı imkânlara sahip olmaları, başvuru sırasında Lise son sınıf öğrencisi olmaları ve insanlık birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkı sağlama amacı bulunan, sorumluluk bilincine sahip bireyler olmaları beklenmektedir.  Üniversite giriş sınavının ilgili puan türünde ilk 20000 içinde yer alan ve orta öğretim diploma notu en az 4.0/5.0 olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.  Tıp Fakültesi adaylarının ise ilgili puan türünde ilk 3000 içinde yer almaları beklenmektedir.

Kapsam
Anadolu Bursiyerleri Programı dahilinde bursiyer öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf olarak, yurtlarda ücretsiz konaklamaya, öğretim süresince ders kitabı giderlerinin karşılanmasına ve aylık cep harçlığı edinmeye hak kazanırlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında verilen burslar karşılıksız olup normal eğitim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl; Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır; Çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde öğrenim görüyorlar ise hazırlık programı süresi artı altı yıl burstan faydalanırlar.   YÖK yönetmeliği gereği yabancı dil hazırlık programının süresi iki yıl ile kısıtlıdır. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak üniversitemize yerleşen öğrencilerden, burslarının devamı için koşul olarak, üniversitenin yurtlarında konaklamaları, disiplin cezası almamaları, derslere düzenli ve sürekli biçimde devam etmeleri, dönem not ortalamalarını iki dönem üst üste 1.50’nin altına düşürmemeleri ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler olmaları beklenir.  Bu koşullardan herhangi birini gerçekleştirmeyen öğrencilerin durumları Üniversite tarafından yeniden değerlendirilir ve gerekli görülen hallerde bursları kesilebilir.