Van Resul Tankılıç Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2022 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri