Diyarbakır Hasan Gaffur Durak Tıp 2022 Sinan Dereli Bursiyeri