Tekirdağ Beraat Dede Endüstri Mühendisliği 2022 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri